Saltar al contenido

Monitor de lleure

Fecha de inicio: 16-02-2015

Dades del curs

PRESENCIAL

LLOC: Fundació Verge Blanca – Escola d’Esplai de Lleida.
– Cr Acadèmia 17

INICI: 16-02-2015
FINAL: 29-04-2015

DURADA: 150 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 18:00 a 22:00 hores

Aquesta acció va dirigida a l’obtenció del carnet de monitor d’educació en el lleure infantil i juvenil.

• Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de temps lliure educatiu dirigides a la infància i la joventut.
• Actuar en processos grupals considerant el comportament i las característiques evolutives de la infància i joventut.
• Emprar tècniques i recursos educatius d’animació en el temps lliure.

• Analitzar el concepte de lleure educatiu i la seva evolució dins del marc general de l’educació i la societat.

• Identificar els conceptes educatius i els agents que intervenen en la socialització, i que generen educació integral per a la infància i joventut.
• Diferenciar els marcs de referència atribuïbles a la intervenció en el lleure infantil i juvenil.
• Elaborar activitats de lleure educatiu infantil i juvenil.
• Determinar la seqüència d’accions que es precisen per a desenvolupar un projecte conforme a l’educació en el temps lliure.
• Aplicar tècniques d’avaluació d’activitats educatives en contextos de temps lliure.
• Estimar la funció del/a monitor/a com a model transmissor d’hàbits de salut.
• Identificar els aspectes que caracteritzen el desenvolupament infantil i juvenil aplicables al temps lliure per adequar les activitats a les persones participants en elles.
• Elegir continguts i estratègies d’intervenció en funció de la diversitat de les persones i els grups.
• Aplicar tècniques grupals en activitats de lleure per a la infància i la joventut.
• Aplicar tècniques d’animació, expressió i creativitat combinant-les entre sí, en base a un centre d’interès o eix d’animació, dirigides a l’organització d’activitats.
• Aplicar tècniques d’animació, expressió i creativitat en el desenvolupament d’activitats de lleure.
• Caracteritzar i organitzar el joc identificant els aspectes que defineixen la seva pedagogia i el distingeixen d’altres modes d’intervenció.
• Utilitzar el medi natural i l’excursionisme com a recurs educatiu en activitats de temps lliure.
• Establir condicions de seguretat elementals par al desenvolupament d’activitats de lleure.
• Determinar tècniques d’atenció en cas d’emergència atenent al grau de responsabilitat que al monitor/a li correspon.

-Activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil
-Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil
-Tècniques i recursos d’animació en activitats de temps lliure

Es considerarà que s’ha superat l’acció formativa si l’alumne obté una qualificació igual o superior a 6 en la prova final que s’estructura en:

Tipus de la prova: Prova escrita – teòrico-pràctica consistent en 30-50 ítems de diversos formats: preguntes de resposta breu o compleció de textos o frases; ítems de selecció de resposta/es; i ítems d’ordenació; preguntes d’assaig breu. I 2 exercicis pràctics sobre l’aplicació dels continguts per a la resolució de diferents supòsits.

Durada: 2 hora i 30 minuts

Valoració: Cada resposta correcta en el test suma 1 punt. La valoració del test suposarà el 50% de la nota. Els exercicis pràctics valdran fins a 5 punts, i suposaran el 50% restant de la nota.

Carnet de monitor d’educació en el lleure infantil i juvenil

RD/DECRET:1537/2011 data: data BOE:31/10/2011

Més informació…

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *