Màrqueting digital

Fecha de inicio: 26-01-2015

Dades del curs

PRESENCIAL

LLOC: IES La Garrotxa.
– Ctra Ridaura 110

INICI: 26-01-2015
FINAL: 03-06-2015

DURADA: 80 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 19:30 a 22:00 hores

• Formar alumnes en la disciplina de màrqueting online (màrqueting digital)
• Donar eines als alumnes perquè aprenguin a crear i gestionar amb èxit comunitats socials online.

– Assolir un bon nivell i una bona comprensió de l’entorn digital 2.0.
– Ser capaços de muntar plataformes digitals que permetin accions de màrqueting online.
– Desenvolupar i gestionar campanyes en línia.
– Aprendre a fer difusió de la nostra marca o producte a través de les xarxes socials, creant un Pla de Mitjans Socials i implementant-lo.
– Aprendre a gestionar amb èxit una comunitat online a través de l’ús d’eines de Community Management.
– Ser capaç de gestionar la reputació online d’una marca.
– Generar una comunitat online basada en una plataforma social on s’agrupi una comunitat virtual d’èxit, entorn un tema d’interès del grup i que sigui capaç d’atraure adeptes i prescriptors.

-Gestió de projectes
-Branding, Namig i marca
-Construcció de pàgines web
-SEO, SEM i Adwords
-Introducció a Google Analytics
-E-commerce
-Comunicació online. Com expressar-nos en l’entorn 2.0.
-Creació del Pla de Mitjans Socials i gestió de Xarxes Socials

Es realitzaran dues proves: una teòrica i una altra pràctica.

1.Tipus de la prova: Prova escrita – teòrica. Examen tipus test que conté 20 preguntes representatives del contingut més destacat del curs.

Durada: 1 hora

Criteris de valoració: Cada una de les preguntes tindrà una valoració de 0’5 punts, amb un total de 10 punts. Per tal d’aprovar la prova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts

Temporització: A la penúltima sessió del curs.

1. Tipus de prova. Elaboració i exposició del treball pràctic.
Des del primer dia del curs es treballarà en un projecte en grup que consistirà en crear una plataforma digital wordpress més canals socials, entorn un tema d’elecció dels alumnes.
La idea és que, al llarg del curs, i a mesura que adquireixen coneixements, vagin treballant en el projecte, des de múltiples perspectives, i siguin capaços de crear comunitat.
A final del curs es farà una presentació en públic on cal que participin tot els alumnes del grup.

Criteris de valoració: El treball tindrà una valoració de 8 punts. La presentació del treball tindrà un valor d’2 punt.
Es valorarà la capacitat de treballar en equip, la capacitat d’organització, la capacitat de crear i de gestionar una comunitat online i la capacitat d’aixecar i gestionar les seves plataformes pertinents de manera grupal i individual.

Durada: El dia de la presentació, les exposicions tindran un durada d’una hora per grup, aproximadament.

Temporització i lloc de realització: el treball es realitzarà a classe durant les diferents sessions. L’exposició es realitzarà durant la darrera sessió del curs.

La nota de la prova final serà la mitjana de la nota de la prova pràctica i la prova teòrica.

Aprofitament

Més informació…

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *