Intervencio na atencio hixienico-alimentaria en intitucions

Fecha de inicio: 24/01/2015

Para más información llame al:981 555 052

Requisitos de acceso

NIVEIS FORMATIVOS MÍNIMOS PARA ACCEDER A UN CERTIFICADO NIVEL 2 Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (LOE) Graduado en Educación Secundaria (LOXSE) 2º BUP con máximo de dous materias pendentes entre os dous cursos 2º Curso do primeiro ciclo experimental de Reforma das Ensinanzas Medias (REM) Técnico (Ciclo formativo grado medio) Técnico auxiliar (FP1) Técnico deportivo Técnico de artes plásticas e deseño Oficialía industrial Técnico militar 3 cursos comúns do Plan do 63 (Artes aplicadas e Oficios artísticos) 2 cursos comúns do plan experimental do ano 1984 (Artes aplicadas e Oficios artísticos).

 

Familia profesional   SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADEÁrea profesional   ATENCIÓN SOCIAL

Destinatarios

Acreditación   Diploma acreditativo da acción formativa

Comarca   A CORUÑA

Localidade   CORUÑA, A

Data inicio   24/01/2015Data fin   23/05/2015

Modalidade   Presencial

Horas por modalidade

70 horas presenciais

Horas totais   70

Nº prazas   15Período de inscrición   Ata 24/01/2015

Custo   Subvencionado

Calendario

Sábado
Mañás de 09:00 a 14:00

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *