Saltar al contenido

Disseny de pàgines web: WordPress (Lleida)

Fecha de inicio: 16-01-2015

Dades del curs

PRESENCIAL

LLOC: + TALENT.
– C ACADEMIA 1 ALTELL

INICI: 16-01-2015
FINAL: 21-03-2015

DURADA: 75 Hores

HORARI: divendres i dissabte de 09:00 a 13:30 i de 19:00 a 22:00 hores

• Desenvolupar les capacitats, bàsiques de planificació, creació, publicació i manteniment de projectes web sense haver de conèixer tècniques de programació.
• Introduir l’alumne en l’ús d’eines i les prestacions per la creació de projectes web, disponibles com a programari lliure.
• Aprendre a utilitzar WordPress per a la creació de projectes web
• Conèixer els aspectes bàsics per generar tràfic i posicionar el site
• Entendre i conèixer els aspectes legals relacionats amb els projectes web
• Conèixer els conceptes generals del marketing online
• Conèixer els principis del e-commerce.

• Registrar un domini
• Escollir un pla d’allotjament adequat per a la seva web i saber triar les diferents ofertes que existeixen al mercat.
• Aplicar els principis bàsics de funcionament de la World Wide Web.
• Dissenyar i implementar l’estructura d’un lloc web. que faciliti l’accés a la informació dels usuaris.
• Penjar una pàgina web en un servidor, de forma pràctica , amb un servidor on allotjar-lo.
• Saber gestionar correctament el seu allotjament.
• Escriure per a la web, generant contingut atractiu i optimitzat
• Publicar arxius, imatges, àudio i vídeo.
• Crear formularis
• Connectar la web amb les xarxes socials (facebook i twitter) i serveis al núvol (dropbox, flicker, youtube)
• Conèixer els requisits legals i la seva implementació
• Dissenyar i implementar llocs web orientats al e-commerce de productes digitals (ebooks, musica, imatges, etc.)

-Conceptes bàsics
-Estratègia i planificació
-Instal·lació
-Disseny i maquetació
-Generar contingut escrit
-Generar contingut audiovisua
-Rols i usuaris
-Aspectes legals
-Publicació
-Optimització, test i validació
-Generar tràfic cap el blog
-SEO
-Manteniment
-Ceacio d’una botiga on-line de productes digitals

Es realitzarà una prova final que contindrà una part teòrica i una pràctica.

Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
Valoració: cada resposta correcta valdrà 0,5 punts. Puntuació màxima 10.
Durada i lloc: 40 minuts a l’aula d’impartició.
Temporalització: es realitzarà a la penúltima sessió del curs.

Prova final part pràctica o prova pràctica

Creació d’una empresa fictícia que requereix implantar-se a Internet amb totes les funcionalitats descrites al programa del curs
Criteris d’avaluació. La prova tindrà un valor de 10 punts.
Durada i lloc: El treball es realitzarà durant tot el curs a l’aula. A la última sessió del curs es farà una exposició individual del treball realitzat.
Temporalització: La ultima sessió del curs.

La nota de la prova final serà la mitjana de la nota de la prova pràctica i la prova teòrica.

Aprofitament

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *