Saltar al contenido

Curso: Salario e contratación

Datos del curso:

Fecha inicio: 21/04/2018

Contacto: 986446300

Nº curso 2017/105749

Modalidad Mixto

Colectivo al que va dirigido Ocupados/as e Desempregados/as

Localidad de impartición Vigo

Duración 110 horas 30 h presenciales + 80 h teleformación

Horario PRESENCIALES: SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00

Comienzo 21/04/2018

Fecha límite de inscripción 10/04/2018

Fin//

Centro impartidor CEP

Contenidos / Módulos- MÓDULO 1: O salario
– MÓDULO 2: Os convenios colectivos
– MÓDULO 3: O contrato de traballo
– MÓDULO 4: A Seguridade Social: conceptos xerais
– MÓDULO 5: Inscrición de empresas na Seguridade Social e alta/baixa traballadores
– MÓDULO 6: Réxime xeral de traballadores autónomos
– MÓDULO 7: A acción protectora
– MÓDULO 8: A cotización no réxime xeral da Seguridad Social
– MÓDULO 9: O tempo na relación laboral. Infraccións e sancións na orde social
– Formación para a igualdade

Precio Subvencionado

Contacto Tel. 986446300
formacioncontinua@cep.es