Curso: Projectes d’instal·lació i moblament

Fecha inicio: 02/10/2017

Contacto:  971301228

Dades de l’acció formativa
Esp Formativa MP77/17 PROJECTES D’INSTAL·LACIÓ I MOBLAMENT
Col·lectiuPersones en atur
Modalitat: Presencial
Condueix a l’obtenció de certificat de
Inscripcions Fins:
Dates Inici/Fi: De 02/10/2017 a 09/03/2018
Horari:
Família prof.: FUSTA, MOBLE I SURO (MAM)
Lloc on s’imparteix
ESCOLA D’ART D’EIVISSA
C/ RIU DUERO, 5 07817 Sant Josep de sa Talaia SANT JORDI
Tel.: 971301228 Fax: Email: escoladart.eivissa@educacio.caib.es
Observacions:
Mòduls que s’imparteixen
Codi Mòdul Nom Mòdul Duració (Hores)
MF1371_3 Supervisió de l muntatge d’instal·lacions de fusteria i 90
Codi91/17
Codi Esp MAMB0110

Nivell de3
CP NIVELL 1 No hi ha requisits d’accés, i, per tant, titulació mínima per aportar
CP NIVELL 2
Disposar del títol
gratuat ESO, o:
-Tenir pendent
(ESO) per 2
assigatures que no
siguin:
-Llengua castellana
o catalana
-Matemàtiques
Estar en
possessió
d’un CP
nivell 2
Complirar amb els requisits
acadèmics d’accés als cicles
formatius de grau mig, els
quals són:
-Graduat en educació
secundària obligatòria
-Títol de tècnic auxiliar/ Títol
de tècnic
-Haver superat el 2on curs de
Batxillerat Unificat Polivalent
(BUP)
-Haver superat el 2on curs del
primer cicle experimental de
reforma dels ensenyaments
mitjans (REM)
-Haver superat els
enseyaments d’Arts aplicades
i oficis artístics, el 3er curs del
Pla de 1963 o, el 2on de
comuns experimentals
-Haver superat la prova
d’accés regulada per
l’Administració educativa
Estar en
possessió
d’un CP
nivell 1 de la
mateixa
família
professional
Tenir superada
la prova
d’accés a la
universitat per
a majors de 25
anys i/o 45
anys
Disposar dels
coneixements
formatius o
professionals
sufucients que
permitin cursar
amb
aprofitament la
formació
CRITERIS D’ACCÉS A LA FORMACIÓ DE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT (CP) I TITULACIÓ AMB LA QUE ACREDITAR EL
CUMPLIMENT DELS REQUISITAS D’ACCÉS
Disposar del títol
batxillerat, o:
-Tenir pendent el
Títol de Batxillerat
per 2 assigatures
que no siguin:
-Llengua castellana
o catalana
-Matemàtiques
Estar en
possessió
d’un CP
nivell 2 de la
mateixa
família
professional
Estar en
possessió
d’un CP
nivell 3
Complir amb els següents
requisits acadèmics d’accés
als cicles formatius de grau
superior, els quals són:
-Haver superat 2on curs de
qualsevol modalitat de
batxillerat experimental
-Haver cursat el Curs
d’Orientació Universitària
(COU) o Preuniversitari
-Estar en possessió del títol de
Tècnic especialista, Tècnic
Superior o altre d’equivalent a
efectes acadèmics
-Estar en possessió d’una
titulació universitària
-Haver superat la prova
d’accés regulada per
l’Administració educativa

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *