Saltar al contenido

Curso online: preparación nivel C2 (Superior)

Fecha de inicio: 02 de marzo 2015

Inscripción online: upvx.es

DURACIÓN

8 setmanes

ACERCA DE ESTE CURSO

En aquest curs es tracten alguns aspectes d’ortografia, morfosintaxi i lèxic que solen resultar complexos per a les persones que volen preparar-se per al nivell C2 (Superior) de valencià.

QUE APRENDERÉ

En el curs s’aborden dificultats específiques de nivell C2, com ara les grafies i la pronúncia de la essa sorda i la essa sonora, casos especials de l’article, diversos pronoms relatius més complexos, els temps verbals d’indicatiu i de subjuntiu, els usos incorrectes de les formes no personals, certs falsos sinònims i doblets lèxics, i alguns sistemes de formació de noms a partir de verbs.

PRERREQUISITOS

Per a poder seguir el curs de manera profitosa i adequada cal tenir assolits els coneixements del nivell C1 (Suficiència) de valencià.

UNIDADES

  1. Essa sonora i essa sorda
  2. L’article
  3. Els pronoms relatius
  4. Usos del temps verbals
  5. Les formes no personals
  6. Falsos sinònims i doblets lèxics
  7. Formació de noms a partir de verbs

PROFESORES DEL CURSO

Eugeni Alberola Bisbal

Llicenciat en Filologia Catalana i Diploma d’Estudis Avançats per la Universitat de València. Treballa actualment d’assessor lingüístic al Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València, on du a terme tasques de coordinació de cursos de valencià i d’assessorament lingüístic, i participa en diversos projectes relacionats amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’ensenyament de llengües i en la traducció.

Josepa Costa Múrcia

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de València. Professora dels cursos del Pla de formació lingüísticotècnica per al personal docent no universitari de 1992 a 1999. Tècnica de formació lingüística del Servei de Normalització Lingüística de la UPV des del 1999. Actualment treballa com a tècnica de Promoció i Normalització Lingüística i Cultural al Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, i és l’assessora del Centre d’Autoaprenentatge de Llengües d’aquest campus.

Débora Escrivà i Fuster

Llicenciada en Filologia Anglogermànica per la Universitat de València. Treballa com a tècnica de formació lingüística al Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universtiat Politècnica de València. Participa en tasques relacionades amb la formació lingüística i l’acreditació dels coneixements de valencià i en diferents accions i projectes per promoure l’aprenentatge del valencià, a través de la plataforma de teleformació PoliformaT de la UPV i del sistema Polimedia, com a complement de l’ensenyament presencial.

Elisa Giner i Salvà

Llicenciada en Filologia Valenciana per la Universitat de València. Ha treballat com a docent en els cursos de promoció de coneixements de valencià, organitzats per la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació per als empleats públics. Des de l’any 1991, és membre d’una comissió avaluadora de la Junta Qualificadora de Coneixements de València i assessora lingüística al Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València (UPV), on participa en tasques relacionades amb la formació lingüística i amb l’acreditació de coneixements de valencià. Actualment, forma part de diferents projectes multimèdia amb l’objectiu de promoure l’autoaprenentatge del valencià.

Antoni Martínez Bernat

Llicenciat en Filologia Hispànica (esp. Filologia Valenciana) i en Filologia Anglogermànica per la Universitat de València. En l’actualitat treballa com a tècnic lingüístic al Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPV, on porta a terme tasques d’assessorament i formació lingüística.

Sara Vicent Santamaria

Llicenciada en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana, i doctora en Filologia Catalana per la Universitat de València. Ha treballat com a docent en formació d’adults i en diverses universitats. Actualment treballa al Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València, on realitza tasques de Formació i d’Innovació. Està especialment interessada en la docència en línia i els recursos electrònics i multimèdia per a l’ensenyament, i participa en diversos projectes en aquests àmbits.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *