Saltar al contenido

Curso: Manipulación sistemas frigoríficos refrigerantes fluorados destinados confort térmico vehículos en Pontevedra

Datos del curso:

Fecha inicio: 09/04/2018

Contacto: 986224702

TIPO:
Curso de formación para desempregados

OBSERVACIÓNS:
Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación

CENTRO DE FORMACIÓN:

FECHA INICIO:
09/04/2018

LUGAR IMPARTICIÓN:
CL, PRINCIPE, 22, 5 e 6,
CÓDIGO POSTAL:
36202
TELÉFONO:
986224702
FAX:
E-MAIL:
secretariogeneral@atrapontevedra.com

CONCELLO:
VIGO