Curso gratuito: MUNTATGE, POSADA EN SERVEI, MANTENIMENT, INSPECCIÓ I REVISIÓ

Datos del curso:

Fecha inicio: 19/06/2017

Contacto: 971753726 

Dades de l’acció formativa
Esp Formativa 342/16 MUNTATGE, POSADA EN SERVEI, MANTENIMENT, INSPECCIÓ I REVISIÓ
Col·lectiu prioritari: Persones en atur
Modalitat: Presencial
Condueix a l’obtenció de certificat de professionalitat:
Inscripcions Fins:
Dates Inici/Fi: De 19/06/2017 a 14/07/2017
Horari:de 8 a 11
Família prof.: ENERGIA I AIGUA (ENA)
Lloc on s’imparteix
GRUPO TESLA BALEARES
C/SON BRULL, 7 BJS 07003 Palma
Tel.: 971753726 Fax: 971751385 Email:
Observacions:
Mòduls que s’imparteixen
Codi Mòdul Nom Mòdul Duració (Hores)
MF1526_2 Seguretat en instal·lacions receptores i aparells de gas 50
Codi309/16
Codi Esp ENAS0110

Nivell de Qualificació:2
29/05/2017
CP NIVELL 1 No hi ha requisits d’accés, i, per tant, titulació mínima per aportar
CP NIVELL 2
Disposar del títol
gratuat ESO, o:
-Tenir pendent (ESO)
per 2 assigatures que
no siguin:
-Llengua castellana o
catalana
-Matemàtiques
Estar en
possessió
d’un CP
nivell 2
Complirar amb els requisits
acadèmics d’accés als cicles
formatius de grau mig, els quals
són:
-Graduat en educació secundària
obligatòria
-Títol de tècnic auxiliar/ Títol de
tècnic
-Haver superat el 2on curs de
Batxillerat Unificat Polivalent
(BUP)
-Haver superat el 2on curs del
primer cicle experimental de
reforma dels ensenyaments
mitjans (REM)
-Haver superat els enseyaments
d’Arts aplicades i oficis artístics,
el 3er curs del Pla de 1963 o, el
2on de comuns experimentals
-Haver superat la prova d’accés
regulada per l’Administració
educativa
Estar en
possessió
d’un CP
nivell 1 de la
mateixa
família
professional
Tenir superada
la prova d’accés
a la universitat
per a majors de
25 anys i/o 45
anys
Disposar dels
coneixements
formatius o
professionals
sufucients que
permitin cursar
amb
aprofitament la
formació
CRITERIS D’ACCÉS A LA FORMACIÓ DE CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT (CP) I TITULACIÓ AMB LA QUE ACREDITAR EL CUMPLIMENT DELS
REQUISITAS D’ACCÉS
Disposar del títol
batxillerat, o:
-Tenir pendent el
Títol de Batxillerat
per 2 assigatures que
no siguin:
-Llengua castellana o
catalana
-Matemàtiques
Estar en
possessió
d’un CP
nivell 2 de la
mateixa
família
professional
Estar en
possessió
d’un CP
nivell 3
Complir amb els següents
requisits acadèmics d’accés als
cicles formatius de grau superior,
els quals són:
-Haver superat 2on curs de
qualsevol modalitat de
batxillerat experimental
-Haver cursat el Curs
d’Orientació Universitària
(COU) o Preuniversitari
-Estar en possessió del títol de
Tècnic especialista, Tècnic
Superior o altre d’equivalent a
efectes acadèmics
-Estar en possessió d’una
titulació universitària
-Haver superat la prova d’accés
regulada per l’Administració
educativa

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *