Saltar al contenido

Curso gratuíto: Mantemento de equipos electrónicos

Datos del curso:

Fecha inicio: 29/03/2019

Contacto: 881930262

CÓD. CURSO: 2018/004112-01
CÓD. ESPECIALIDADE: 30655
TIPO: Curso de formación que admite persoas desempregadas e non admite persoas ocupadas.
OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.
INICIO: 29/03/2019
MODALIDADE: Presencial
HORARIO: 16:00-21:00
CENTRO DE FORMACIÓN: XUNTA DE GALICIA
LUGAR IMPARTICIÓN: Rúa AVDA. DEL MAR, S/N
TELÉFONO: 881930262
EMAIL: centro.formacion.ocupacional.ferrol@xunta.gal
CONCELLO: FERROL
NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 3
PROGRAMA: ELEQ0311 – Mantemento de equipos electrónicos
MF1823 – Mantenimiento preventivo de equipos con circuitos de electrónica digital microprogramable
UF2146 – Mantenimiento preventivo de equipos con circuitos de electrónica digital microprogramable
UF2147 – Mantenimiento correctivo de equipos con circuitos de electrónica digital microprogramable
MF1824 – Análisis y diagnóstico de averías en equipos de telecomunicación
UF2148 – Análisis y diagnóstico de averías en equipos de telecomunicación
UF2149 – Mantenimiento correctivo de equipos de telecomunicación
MF1825 – Análisis y diagnóstico de averías en equipos electrónicos de potencia y control
UF2150 – Análisis y diagnóstico de averías en equipos electrónicos de potencia y control
UF2151 – Mantenimiento correctivo de equipos electrónicos de potencia y control
MF1826 – Mantenimiento preventivo de equipos de imagen y sonido
UF2152 – Mantenimiento preventivo de equipos de imagen y sonido
UF2153 – Mantenimiento correctivo de equipos de imagen y sonido
MP0448 – Mantemento de equipos electrónicos
Se solicitas esta acción a través da nosa oficina virtual, podes entrar no proceso de selección de alumnado que se xestiona dende a rede de oficinas do SPEG. Tamén podes poñerte en contacto coa propia entidade que realiza a formación para informarte sobre a posibilidade de inscribirte directamente nela.