Saltar al contenido

Curso gratuito: Extinción de incendios e salvamento

Datos del curso:

Fecha inicio: 29/10/2018

Contacto: 986658527

CÓD. CURSO:
2018/000773

CÓD. ESPECIALIDAD:
SEAD0111

TIPO:
Curso de formación que admite desempregados

OBSERVACIÓNS:
Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.

INICIO:
29/10/2018

HORARIO:
DE 09:00 A 14:00

LUGAR IMPARTICIÓN:
Rúa PARROQUIA ALXEN

CÓDIGO POSTAL:
36458

TELÉFONO:
986658527

E-MAIL:
contabilidad@seganosa.com

CONCELLO:
SALVATERRA DE MIÑO

Se solicitas esta acción a través da nosa oficina virtual, podes entrar no proceso de selección de alumnado que se xestiona dende a rede de oficinas do SPEG. Tamén podes poñerte en contacto coa propia entidade que realiza a formación para informarte sobre a posibilidade de inscribirte directamente nela.