Saltar al contenido

Curso gratuíto: Actividades administrativas na relación co cliente

Datos del curso:

Fecha inicio: 02/01/2020

Contacto: 981277043

CÓD. CURSO: 2019/000445-01
CÓD. ESPECIALIDADE: 30468
TIPO: Curso de formación que admite persoas desempregadas e non admite persoas ocupadas.
OBSERVACIÓNS: Unha vez finalizado o curso o organizador non ten compromiso de contratación.
INICIO: 02/01/2020
MODALIDADE: Presencial
HORARIO: DE LUNES A VIERNES DE 09:30 A 14:30 HORAS
CENTRO DE FORMACIÓN: Centro de Formación Nuevas Profesiones, SL
LUGAR IMPARTICIÓN: RÚA AAIUN, Nº 3 – BAIXO
TELÉFONO: 981277043
EMAIL: cfnuevasprofesiones@mundo-r.com
CONCELLO: CORUÑA, A
NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 2
PROGRAMA: ADGG0208 – Actividades administrativas na relación co cliente
MF0233 – Sistema operativo, procura da información: internet/intranet e correo electrónico
UF0319 – Sistema operativo, procura da información: internet/intranet e correo electrónico
UF0320 – Aplicacións informáticas de tratamento de textos
UF0321 – Aplicacións informáticas de follas de cálculo
UF0322 – Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais
UF0323 – Aplicacións informáticas para presentacións: gráficas de información
MF0973 – Gravación de datos
MF0975 – Técnicas de recepción e comunicación
MF0976 – Atención ao cliente no proceso comercial
UF0349 – Atención ao cliente no proceso comercial
UF0350 – Xestión administrativa do proceso comercial
UF0351 – Aplicacións informáticas da xestión comercial
MF0977 – Lingua estranxeira profesional para a xestión administrativa na relación co cliente
MF0978 – Xestión de arquivos
MP0079 – Actividades administrativas de recepción e relación co cliente

Se solicitas esta acción a través da nosa oficina virtual, podes entrar no proceso de selección de alumnado cando este proceso se xestione a través dunha oficina de emprego. Para o caso de que o centro de formación teña optado pola selección directa do alumnado, terás que poñerte en contacto coa propia entidade para informarte sobre a posibilidade de inscribirte directamente nela.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *