Curso a distancia: Preparació nivell C1 de Valencià

Datos del curso:

Fecha inicio:  03/04/2017

 

Duración: 8 semanas

ACERCA DE ESTE CURSO

En aquest curs es tracten alguns aspectes d’ortografia, morfologia i sintaxi que solen resultar complexos per a les persones que volen preparar-se per al nivell C1 (Suficiència) de valencià.

QUE APRENDERÉ

En aquest curs es treballen continguts lingüístics que suposen alguna dificultat en el nivell C1, com ara l’accentuació i la dièresi, les perífrasis verbals, els indefinits, les preposicions, els pronoms febles, els pronoms relatius i les conjuncions.

PRERREQUISITOS

Per a poder seguir el curs de manera profitosa i adequada cal tenir assolits els coneixements del nivell B2 (Intermedi) de valencià.

UNIDADES

  1. Accentuació + dièresi
  2. Les perífrasis verbals
  3. Els indefinits
  4. Les preposicions
  5. Els pronoms febles
  6. Pronoms relatius
  7. Les conjuncions
  8. final

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *