Saltar al contenido

Curso de ADR: Obetencion mercancias perigosas basico e cisternas

Fecha prevista de inicio: 25/04/2015

Inscripción online

Familia profesional   TRANSPORTE E MANTEMENTO DE VEHÍCULOS

Área profesional   CONDUCIÓN DE VEHÍCULOS POR ESTRADA

Destinatarios

Acreditación   Diploma acreditativo da acción formativa

Comarca   PONTEVEDRA

Localidade   PONTEVEDRA

Data inicio   25/04/2015

Data fin   30/05/2015

Modalidade   Presencial

Horas por modalidade

35 horas presenciais

Horas totais   35

Nº prazas   15

Período de inscrición   Ata 25/04/2015

Custo   Subvencionado

Calendario (provisional)

Sábado
Mañás de 08:00 a 15:00