Curs: Tècniques culinàries

Datos del curso:

Fecha inicio: 21/03/2017

Contacto: 934812717

PRESENCIAL

LLOC: IES ESCOLA D’HOSTALERIA I TURISME DE GIRONA.
– C JOSEP VIADER I MOLINER 11

INICI: 21-03-2017
FINAL: 20-09-2017

DURADA: 240 Hores

HORARI: dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 20:30 hores

– Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
– Estar en possessió d’un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2.
– Complir el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
– Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
– Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Aquesta acció formativa es correspon amb el mòdul formatiu Tècniques culinàries MF0261_2 del certificat de professionalitat Cuina

– Preparar elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions i plats elementals.

-Elaboracions bàsiques i plats elaborats amb hortalises, llegum seca, pastes, arrossos i ous
-Elaboracions bàsiques i plats elementals amb peixos, crustacis i mol•luscs
-Elaboracios bàsiques i plats elementals amb carns, aus i cacera
-Elaboracions bàsiques de rebosteria i postres elementals

Prova teòrica
– Tipus test
– Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
– Utilitza una aplicació informàtica
– Resolució d’un cas pràctic
– Presentació d’un projecte
– Elaboració d’un producte o peça
– Aplicació d’una tècnica concreta
– Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d’identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l’alumne haurà d’obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Conduent Acreditació Mòdul formatiu Tècniques culinàries MF0261_2

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *