Curs: Iniciació a la Llengua de Signes Catalana

Datos del curso:

Fecha inicio: 01/03/2017

Contacto: 934812717

PRESENCIAL

LLOC: IES MONTILIVI.
– AV MONTILIVI 125

INICI: 01-03-2017
FINAL: 05-04-2017

DURADA: 30 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:45 a 21:15 hores

– Adquirir les nocions bàsiques sobre la sordesa: Tipus, causes i graus de pèrdua auditiva.
– Prendre consciència de la expressió corporal i facial (potenciació de recursos) .
– Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
– Comprendre missatges senzills en LSC .
– Produir missatges propis en LSC en situaciones bàsiques de comunicació.

-La sordesa i la comunitat Sorda
-La comunicació no verbal aplicada a la Llengua de Signes
-Terminologia i gramàtica general de la LSC

– Prova teòrica objectiva tipus test
– Prova pràctica: presentació

Assistència i Aprofitament Aprofitament

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *