Saltar al contenido

Curs gratuit: Xarxes socials

Datos del curso:

Fecha inicio: 02/02/2017

Contacto: 934812717

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

PRESENCIAL

LLOC: INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA.
– C/ BONAVISTA 70

INICI: 02-02-2017
FINAL: 02-03-2017

DURADA: 30 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:30 hores

Subvencionat

Objectius

– Conèixer la història de les xarxes socials des del seu inici fins a l’actualitat
– Comprendre la tipologia de xarxes socials
– Aprendre com compartir continguts a la xarxa i el paper de la gestió de la reputació

-Història de les xarxes socials, evolució i situació actual
-Tipologia de xarxes socials
-Compartir coneixements i continguts a la xarxa
-Seguretat e imatge a les xarxes socials

Es realitzaran dues proves: una teòrica i una altra pràctica.

1.Tipus de la prova: Prova escrita – teòrica. Examen tipus test que conté 20 preguntes amb quatre alternatives de resposta representatives del contingut més destacat del curs.

Durada: 1 hora

Criteris de valoració: Cada una de les preguntes tindrà una valoració de 0’5 punts, amb un total de 10 punts. Per tal d’aprovar la prova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts

Temporització: A la penúltima sessió del curs.

2. Tipus de prova. Treball pràctic. Obrir un compte a la plataforma Hootsuite o similars. Integrar-hi una o dues xarxes socials i programar un mínim de dues publicacions.

Durada: 30 minuts.

Criteris de valoració: La prova tindrà un valor de 10 punts, dividits de la següent forma:

Procés d’obertura del compte: 3 punts
Integració de la/les xarxes socials: 4 punts
Programació de les publicacions: 3 punts

Temporització i lloc de realització: La prova pràctica es realitzarà a l’aula a la avant penúltima sessió del curs.

La nota de la prova final serà la mitjana de la nota de la prova pràctica i la prova teòrica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

Fundació Paco Puerto