Curs gratuit: Microsoft Word

Datos curso

Fecha inicio: 18/01/2016

Contacto: A consultar

PRESENCIAL

LLOC: CCOO Tarragona.
– Cr August 48

INICI: 18-01-2016
FINAL: 29-02-2016

DURADA: 45 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:30 hores

• Crear, editar i compartir un document de text amb el programa Microsoft Office Word 2010.
• Superar la prova 77-881 Microsoft Office Specialist Word 2010 per obtenir la certificació.

-Creació i administració documents
-Format del text, paràgrafs i seccions
-Creació de taules i llistes
-Aplicació de referències
-Inserció format a objectes

Tipus de prova: Prova pràctica a través de l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Word 2010.
Característiques: 20 preguntes que engloben entre 36 i 40 tasques a desenvolupar en el programa Microsoft Office Word 2010. A la finalització del mateix examen, l’alumne visualitza a la pantalla de l’ordinador la puntuació obtinguda i rep un informe d’avaluació
Valoració: Per aprovar l‘examen caldrà obtenir una puntuació mínima de 700 punts.
Durada i lloc de realització: 50 minuts i es realitzarà a l’aula
Temporització: un cop transcorregut el 90% del curs

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Specialist Word 2010, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en la prova final (examen oficial).

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Specialist Word 2010

Subvencionat

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *