Saltar al contenido

Curs gratuit: Microsoft Word

Datos curso

Fecha inicio: 18/01/2016

Contacto: A consultar

PRESENCIAL

LLOC: CCOO Tarragona.
– Cr August 48

INICI: 18-01-2016
FINAL: 29-02-2016

DURADA: 45 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:30 hores

• Crear, editar i compartir un document de text amb el programa Microsoft Office Word 2010.
• Superar la prova 77-881 Microsoft Office Specialist Word 2010 per obtenir la certificació.

-Creació i administració documents
-Format del text, paràgrafs i seccions
-Creació de taules i llistes
-Aplicació de referències
-Inserció format a objectes

Tipus de prova: Prova pràctica a través de l’ordinador. Més concretament, mitjançant una aplicació de l’ordinador que fa una simulació interactiva d’un programa de Microsoft Office Word 2010.
Característiques: 20 preguntes que engloben entre 36 i 40 tasques a desenvolupar en el programa Microsoft Office Word 2010. A la finalització del mateix examen, l’alumne visualitza a la pantalla de l’ordinador la puntuació obtinguda i rep un informe d’avaluació
Valoració: Per aprovar l‘examen caldrà obtenir una puntuació mínima de 700 punts.
Durada i lloc de realització: 50 minuts i es realitzarà a l’aula
Temporització: un cop transcorregut el 90% del curs

Per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament i el certificat oficial en Microsoft Office Specialist Word 2010, l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior a 700 punts sobre 1000 en la prova final (examen oficial).

Conduent Acreditació Certificat oficial en Microsoft Office Specialist Word 2010

Subvencionat