Curs gratuit: Iniciació a la Llengua de Signes Catalana

Datos del curso:

Fecha inicio: 23/01/2017

Contacto: 934812717

BARCELONA

PRESENCIAL

LLOC: EFOSI.
– VIA Laietana 16

INICI: 23-01-2017
FINAL: 20-02-2017

DURADA: 30 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

– Adquirir les nocions bàsiques sobre la sordesa: Tipus, causes i graus de pèrdua auditiva.
– Prendre consciència de la expressió corporal i facial (potenciació de recursos) .
– Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
– Comprendre missatges senzills en LSC .
– Produir missatges propis en LSC en situaciones bàsiques de comunicació.

-La sordesa i la comunitat Sorda
-La comunicació no verbal aplicada a la Llengua de Signes
-Terminologia i gramàtica general de la LSC

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *