Saltar al contenido

Curs gratuit: Activitats administratives en la relació amb el client

Datos del curso:

Fecha inicio: 09/01/2017

Contacto: 977311954

Tipus:Formació ocupacional
Identificador del curs:16/FOAP/315/0144599/004
Acció formativa:Activitats administratives en la relació amb el client
Aquest curs pertany al certificat de professionalitat de ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT
CIFO: No
Municipi de l’especialitat:REUS
Província de l’especialitat:TARRAGONA
Modalitat:PRESENCIAL
Data inici del curs – Data final del curs:
09/01/2017 – 09/06/2017
(En cas de Certificats de Professionalitat la data d’inici correspon als mòduls formatius per cursar.)
(Les dates poden estar subjectes a canvi.)
Hores totals:680
Estat curs:Curs en període d’informacio
Família professional:ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
Adreça del curs:CR PASSEIG PRIM 32 3
Els Certificats de Professionalitat també inclouran les hores del Mòdul de Pràctiques.

Temari:
Sistema Operatiu, recerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic
Aplicacions informàtiques de tractament de textos
Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul
Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d’informació
Enregistrament de dades
Tècniques de recepció i comunicació
Atenció al client en el procés comercial
Gestió administrativa del procés comercial
Aplicacions informàtiques de gestió comercial
Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client
Gestió d’arxius

Què aprendràs en aquesta especialitat:

Realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l’administració de recursos humans i de la informació que en deriva en el marc d’una organització, d’acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent. Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic Realitzar les gestions administratives del procés comercial Comunicar-se a una llengua estrangera amb un nivell d’usuari independent en les activitats de gestió administrativa en relació amb el client Introduir dades i texts en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència Rebre i processar les comunicacions internes i externes
De què podràs treballar:

Tècnic/a superior de recursos humans, en general Tècnic/a mitjà/ana en relacions laborals Administratiu/iva de personal Administratiu/iva del Departament de Recursos Humans Responsable de personal en PIME Gestor/a de nòmines Tècnic/a de recursos humans
Requisits dels/les alumnes:

Nivell 2. Títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o bé certificat de professionalitat al qual es vol accedir. Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional al qual es vol accedir. Haver superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà. Prova d’accés a la universitat per a les persones més grans de 25 anys i/o 45 anys.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *