Curs: Automatització Programable I

Datos del curso:

Fecha inicio: 15/03/2017

Contacto: 934812717

PRESENCIAL

LLOC: INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL.
– C PI I MARAGALL 49-51

INICI: 15-03-2017
FINAL: 04-05-2017

DURADA: 60 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 18:00 a 21:00 hores

Subvencionat
PREINSCRIPCIO
twitterfacebookemail
Automatització Programable I
automatitzacio-programable-i-62956
Requisits
El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Objectius
– Programar i realitzar el manteniment d’un autòmat programable.
– Conèixer els conceptes fonamentals en l’automatisme, de l’estructura de l’autòmat i el seu funcionament.
– Inspecció d’autòmats, diagnòstic i reparació de les avaries.

Continguts
-Transició de la lògica cablejada a la lògica programada
-Parts i funcionament d’un autòmat programable
-Conèixer l’estructura bàsica, els components i el funcionament d’un autòmat programable
-Descobrir les possibilitats dels autòmats programables
-Conceptes de programació
-Escriptura d’un programa
-Introducció a l’ eina de programació (CX-programmer)
-Formes de representació d’un programa
-Estructura del programa
-Objectes de programació
-Operacions bàsiques
-Muntatge
-Direccionament
-Instruccions bàsiques
-Instruccions d’enclavament
-Seqüència d’operacions i control del temps
-Comptadors
-Instruccions comparació
-Sensors i captadors
-Introducció a l’electroneumàtica

Avaluació
Prova teòrica:
– Tipus test
– Preguntes breus i resolució de problemes
– Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs:
– Metall (en funció de l’acció): configurar un circuit pneumàtic i electropneumàtic o d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics o elaborar una peça mitjançant soldadura

Certificat
Assistència i Aprofitament Aprofitament

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *