Saltar al contenido

Curs: Activitats administratives en la relació amb el client

Datos del curso:

Fecha inicio: 12/01/2017

Contacto: 933517800 

Tipus:Formació ocupacional
Identificador del curs:16/FOAP/315/0144561/046
Acció formativa:Activitats administratives en la relació amb el client
Aquest curs pertany al certificat de professionalitat de ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT
CIFO: No
Municipi de l’especialitat:BARCELONA
Província de l’especialitat:BARCELONA
Modalitat:PRESENCIAL
Data inici del curs – Data final del curs:
12/01/2017 – 26/06/2017
(En cas de Certificats de Professionalitat la data d’inici correspon als mòduls formatius per cursar.)
(Les dates poden estar subjectes a canvi.)
Hores totals:680
Estat curs:Curs en període d’informacio
Família professional:ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
Adreça del curs:CR FRANCESC TARREGA 14 1-2ª
Els Certificats de Professionalitat també inclouran les hores del Mòdul de Pràctiques.

Temari:

Sistema Operatiu, recerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic
Aplicacions informàtiques de tractament de textos
Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul
Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfiques d’informació
Enregistrament de dades
Tècniques de recepció i comunicació
Atenció al client en el procés comercial
Gestió administrativa del procés comercial
Aplicacions informàtiques de gestió comercial
Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client
Gestió d’arxius