Saltar al contenido

Cuina nacional

Fecha de inicio: 26-01-2015

Dades del curs

PRESENCIAL

LLOC: AESFORM, S.L.L. (L’ESCOLA).
– C ANSELM CLAVÉ 3

INICI: 26-01-2015
FINAL: 19-02-2015

DURADA: 40 Hores

HORARI: dilluns, dimarts i dijous de 16:00 a 19:30 hores

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors del sector professional de Turisme, hostaleria i joc. i a persones en situació d’atur. Per tant, no poden participar treballadors/es ocupats/des d’altres sectors.

Preparar i presentar els plats més significatius de la cuina nacional.

• Definir el concepte “cuina nacional”.

• Descriure les característiques peculiars de la cuina nacional, sobre la base de les matèries primeres.
• Confeccionar els plats nacionals més representatius aplicant la tècnica més apropiada en cada cas i aplicant les normes de seguretat i higiene.
• Aplicar els paràmetres de qualitat establerts en la preparació i presentació dels diferents plats (punt de cocció, color, sabor, olor, presentació), en funció de la forma original.
• Aplicar diferents tècniques de decoració i acabat en la confecció de plats, de manera que la presentació sigui atractiva i s’adeqüi als gustos i característiques dels clients.

-La cuina espanyola
-Preparar i presentar els plats més representatius de les diferents Comunitats Autònomes, ajustant-se a la recepta original
-Confeccionar els plats més representatius de la nova cuina espanyola

Tipus de la prova: Prova escrita – teòrica
Durada: 30 minuts
Característiques: 10 preguntes sobre conceptes i coneixements teòrics, de les qual 5 seran preguntes curtes i 5 preguntes tipus test.
Valoració: Cada resposta correcta suma 1 punt, i es considerarà aprovat a partir del 5.
Temporització: En la penúltima sessió del curs

Tipus de la prova: Prova pràctica
Durada: 120 minuts
Característiques: Elaboració culinària que incorpori modificacions o variacions quant alguns del següents elements: tècniques, forma i tall dels gèneres, alternativa d’ingredients, combinació de sabors o forma de presentació i decoració.
Valoració: La nota màxima serà un 10, i es considerarà aprovat a partir del 5. Els criteris Coneixement i identificació dels diferents productes. Preparació i presentació de l’elaboració culinària demanada. Degustació final del plat
Temporització: Durant les tres últimes sessions del curs

La nota final s’obtindrà de trobar la mitjana entre les notes de la prova teòrica i la prova practica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Aprofitament

Més informació…

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *