Saltar al contenido

Cuina creativa

Fecha de inicio: 23-02-2015

Dades del curs

PRESENCIAL

LLOC: AESFORM, S.L.L. (L’ESCOLA).
– C ANSELM CLAVÉ 3

(Almenar)

INICI: 23-02-2015
FINAL: 19-03-2015

DURADA: 40 Hores

HORARI: dilluns, dimarts i dijous de 16:00 a 19:30 hores

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors del sector professional de Turisme, hostaleria i joc. i a persones en situació d’atur. Per tant, no poden participar treballadors/es ocupats/des d’altres sectors.

Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre Cuina Creativa i de autor com a base per a l’adquisició de les competències pertinents necessàries per a l’exercici de les ocupacions relacionades amb la cuina i la gastronomia .

• Elaborar productes culinaris a partir d’un conjunt de matèries primeres avaluant les diverses alternatives.

• Confeccionar els plats corresponents a la cuina creativa, complint les normes de seguretat i higiene i tenint en compte les tècniques utilitzades per cadascú dels autors.
• Experimentar en la creació de nous plats basats en productes de la zona i incorporant tècniques innovadores en els processos de confecció dels plats.

– Elaboració de productes culinaris a partir d’un conjunt de matèries primeres
-Cuina moderna, d’autor i de mercat. Experimentació i avaluació de resultats
-La cuina creativa o d’autor

Tipus de la prova: Prova escrita – teòrica
Durada: 30 minuts
Característiques: 10 preguntes sobre conceptes i coneixements teòrics, de les qual 5 seran preguntes curtes i 5 preguntes tipus test.
Valoració: Cada resposta correcta suma 1 punt, i es considerarà aprovat a partir del 5.
Temporització: En la penúltima sessió del curs

Tipus de la prova: Prova pràctica
Durada: 120 minuts
Característiques: Elaboració culinària que incorpori modificacions o variacions quant alguns del següents elements: tècniques, forma i tall dels gèneres, alternativa d’ingredients, combinació de sabors o forma de presentació i decoració.
Valoració: La nota màxima serà un 10, i es considerarà aprovat a partir del 5. Els criteris Coneixement i identificació dels diferents productes. Preparació i presentació de l’elaboració culinària demanada. Degustació final del plat
Temporització: Durant les tres últimes sessions del curs

La nota final s’obtindrà de trobar la mitjana entre les notes de la prova teòrica i la prova practica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Aprofitament

Més informació…

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *