Saltar al contenido

Automatismes industrials

Fecha de inicio: 23-02-2015

Dades del curs

PRESENCIAL

LLOC: IES La Garrotxa.
– Ctra Ridaura 110

(Olot)

INICI: 23-02-2015
FINAL: 20-05-2015

DURADA: 65 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 19:30 a 22:00 hores

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors del sector professional de Metall. Reparació i instal•lació de maquinària i equips. Tallers i concessionaris de vehicles. Benzineres Subministrament d’energia elèctrica i gas. Captació i distribució d’aigua. i a persones en situació d’atur. Per tant, no poden participar treballadors/es ocupats/des d’altres sectors.

• Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre automatització
pneumàtica i hidràulica com a base per a l’adquisició de les competències pertinents necessàries per a l’exercici de les ocupacions relacionades amb el manteniment d’automatismes Industrials

• Identificar els elements que componen els circuits pneumàtics i hidràulics atenent a les seves característiques físiques i funcionals.
• Muntar automatismes pneumàtics i hidràulics interpretant la documentació tècnica, aplicant tècniques de connexionat i realitzant proves i ajusts funcionals.
• Diagnosticar l’estat d’elements de sistemes pneumàtics i hidràulics aplicant tècniques de mesura i anàlisi

-Automatismes pneumàtics
-Automatismes hidràulics

La prova final que l’alumne haurà de superar s’estructura en:

Tipus de la prova: Prova Teòrica
Durada: 1 hora. Es realitzarà en l’antepenúltima sessió. En tot cas es tindrà en compta que a l’hora de realitzar-la el curs es troba entre el 75 i 80% de la seva execució.
Característiques: Constarà de 10 preguntes, 6 de respostes breus i 4 de resolució de problemes.
La puntuació serà numèrica de 0 a 10 i per tal d’aprovar s’ha d’obtenir 5 punts.
Valoració: 50% de la prova

Tipus de la prova: Prova pràctica

Durada: 3 hores. Es realitzarà en la penúltima sessió. En tot cas es tindrà en compta que a l’hora de realitzar-la el curs es troba entre el 75 i 80% de la seva execució.
Característiques: Seguint instruccions concretes, muntar un circuit pneumàtic i un circuit hidràulic.

La puntuació serà numèrica de 0 a 10 i per tal d’aprovar s’ha d’obtenir 5 punts.
Valoració: 50% de la prova

La nota de la prova final serà la mitjana de la nota de la prova pràctica i la prova teòrica.

La qualificació final s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%

Aprofitament

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *