Autocad

Fecha de inicio: 03-02-2015

Dades del curs

PRESENCIAL

LLOC: Fointec Informàtica, SLU.
– Cr Doctora Castells 1 Altell

INICI: 03-02-2015
FINAL: 24-03-2015

DURADA: 30 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 14:30 a 16:30 hores

Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors del sector professional de Comerç a l’engròs i al detall. Reparació d’ordinadors i d’efectes personals i domèstics. i a persones en situació d’atur. Per tant, no poden participar treballadors/es ocupats/des d’altres sectors.

Formar en les tècniques i coneixements del disseny per ordinador.

Conèixer i dominar les possibilitats i eines que podem trobar en el programa AutoCAD d’Autodesk aplicables al disseny d’interiors.

-Introducció al programa Autocad
-Elements de disseny

1. Prova pràctica
Durada i lloc de realització: 120 minuts i es farà a l’aula
Característiques: L’alumne haurà de dissenyar l’interior d’un espai o bé una peça concreta (vivenda, oficina, …) atenent a les instruccions que determini l’expert.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10. Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Aprofitament

Més informació…

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *