Atencion e apoio psicosocial domiciliario

Fecha de inicio: 11/01/2015

Para más información llame al: 981 555 052

Requisitos de acceso

Graduado en Educación Secundaria (LOXSE) 2º BUP con máximo de dous materias pendentes entre os dous cursos 2º Curso do primeiro ciclo experimental de Reforma das Ensinanzas Medias (REM) Técnico (Ciclo formativo grado medio) Técnico auxiliar (FP1) Técnico deportivo Técnico de artes plásticas e deseño Oficialía industrial Técnico militar 3 cursos comúns do Plan do 63 (Artes aplicadas e Oficios artísticos) 2 cursos comúns do plan experimental do ano 1984 (Artes aplicadas e Oficios artísticos).

Familia profesional   SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE

Área profesional   ATENCIÓN SOCIAL

Destinatarios

Acreditación   Diploma acreditativo da acción formativa

Comarca   A CORUÑA

Localidade   CORUÑA, A

Data inicio   27/01/2015

Data fin   11/06/2015

Modalidade   Presencial

Horas por modalidade

210 horas presenciais

Horas totais   210

Nº prazas   15

Período de inscrición   Ata 27/01/2015

Custo   Subvencionado

Calendario

Luns Martes Mércores Xoves
Tardes de 19:00 a 22:00

 

¿Tienes alguna pregunta?

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *